โปรดทราบ

สำหรับการทดสอบภายใต้สภาวะที่เหมาะสม กรุณาเพิ่มความสว่างอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด

ตรวจสอบการมองเห็น


ใช้การทดสอบการมองเห็น 4 ขั้นตอนพื้นฐานนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นหรือไม่

350X272 Test Vue

การทดสอบเหล่านี้ไม่มีค่าวินิจฉัย หากแต่ขั้นตอนเหล่านี้จะระบุถึงความยากลำบากในการมองเห็นที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้คุณติดตามผลการตรวจสุขภาพตาอย่างครบวงจรพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตา จะไม่มีการเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของคุณไว้

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อจำกัดของความรับผิดชอบแล้ว

คุณต้องยอมรับข้อจำกัดในเงื่อนไขนี้

© Essilor 2015

Disclaimer

"ข้อตกลงและเงือนไข การทดสอบการมองเห็นทางออนไลน์เหล่านี้ไม่ใช่การประเมินทางการแพทย์และไม่ได้เป็นการแทนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตา แบบทดสอบต่างๆไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคหรือเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการรักษาหรือเพื่อลดหรือป้องกันความเจ็บป่วย การทดสอบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่งบอกถึงความยากลำบากในการมองเห็น เราขอแนะนำให้คุณติดตามผลการทดสอบเหล่านี้จากการตรวจสุขภาพตาที่ครบขั้นตอน เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยหรือการสั่งยาได้"

Thanks for your commitment

Essilor will donate 1$ to on your behalf.

  • © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   ระบุทิศทางของ E
   1m 40cm
   ระยะทาง: ห่างที่ 1 เมตร ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวหรือแว่นตาโปรเกรสซีพของคุณไว้ เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   ปิดตาซ้ายหรือขวาของคุณ
   © Essilor 2015
  • ขอบคุณ!

   คราวนี้ปิดตาอีกข้างหนึ่ง

  • © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   ระบุทิศทางของ E
   1m 40cm
   ระยะทาง: ห่างที่ 1 เมตร ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวหรือแว่นตาโปรเกรสซีพของคุณไว้ เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   ปิดตาซ้ายหรือขวาของคุณ
   © Essilor 2015
  • ผลลัพธ์ของคุณ

   © Essilor 2015
  • คุณเห็นเส้นไหน (1-2-3-4-5-6-7) ที่เข้มหรือคมชัดกว่า?

   © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   1m 40cm
   ระยะทาง: ห่างที่ 1 เมตร ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวหรือแว่นตาโปรเกรสซีพของคุณไว้ เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   ปิดตาซ้ายหรือขวาของคุณ
   © Essilor 2015
  • ขอบคุณ!

   คราวนี้ปิดตาอีกข้างหนึ่ง

  • คุณเห็นเส้นไหน (1-2-3-4-5-6-7) ที่เข้มหรือคมชัดกว่า?

   © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   1m 40cm
   ระยะทาง: ห่างที่ 1 เมตร ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวหรือแว่นตาโปรเกรสซีพของคุณไว้ เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   ปิดตาซ้ายหรือขวาของคุณ
   © Essilor 2015
  • ผลลัพธ์ของคุณ

   © Essilor 2015
  • © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   ระบุทิศทางของ C
   1m 40cm
   ระยะทาง: ห่างที่ 1 เมตร ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวหรือแว่นตาโปรเกรสซีพของคุณไว้ เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   ปิดตาซ้ายหรือขวาของคุณ
   © Essilor 2015
  • ขอบคุณ!

   คราวนี้ปิดตาอีกข้างหนึ่ง

  • © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   ระบุทิศทางของ C
   1m 40cm
   ระยะทาง: ห่างที่ 1 เมตร ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวหรือแว่นตาโปรเกรสซีพของคุณไว้ เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   ปิดตาซ้ายหรือขวาของคุณ
   © Essilor 2015
  • ผลลัพธ์ของคุณ

   © Essilor 2015
  • คุณสามารถอ่านบรรทัดทั้งหมดของข้อความรวมทั้งข้อความที่เล็กที่สุดได้หรือไม่?

   ความสามารถในการมองเห็นได้ดีในระยะทางใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องดูต่อเนื่อง

   การเล่นด้วยแว่นตาของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ การทำงานและอยู่อย่างปลอดภัย

   ด้วยเลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน40 ปีขึ้นไปยังสามารถเพลิดเพลินได้

   ระดับความชัดเจนของการมองเห็นเหมือนที่พวกเขาเคยมีอยู่เสมอ

   © Essilor 2015

   คำแนะนำ

   40cm
   ระยะทาง: จับเครื่องมือของคุณห่างจากตาของคุณ 40 ซม.
   เก็บแว่นสายตายาวของคุณ
   © Essilor 2015
  • ผลลัพธ์ของคุณ

   © Essilor 2015
  • ผลลัพธ์ของคุณ

   ขอบคุณ คุณได้ดำเนินการขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเพื่อตรวจสอบดวงตาของคุณ ดูเหมือนว่าคุณอาจมีปัญหาในการมองเห็น เพื่อยืนยันผลลัพธ์นี้เราขอแนะนำให้คุณไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด

   กลับไปที่เว็ #PUTVISIONFIRST

   ผลลัพธ์ของคุณ

   ขอขอบคุณคุณได้ก้าวแรกในการตรวจสอบดวงตาของคุณ เพื่อยืนยันผลลัพธ์นี้เราขอแนะนำให้คุณไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด

   กลับไปที่เว็ #PUTVISIONFIRST
   © Essilor 2015