วิสัยทัศน์การมองห็นที่ดี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวันของเรา การมองเห็นที่ชัดเจน ทำให้เราสามารถเรียนรู้ ทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราได้อย่างเต็มที่ หนึ่งในสามของประชากรโลกใช้ชีวิตอยู่กับการมองเห็นที่ไม่ดีและผลสืบเนื่องที่ตามมา ทุกวันนี้ ภาวะสายตาสั้นส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้นต่อผู้คนจำนวนมากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียและในคนที่มีอายุน้อย

ภาวะสายตาสั้น:

โรคระบาดที่คุณมองไม่เห็นกำลังจะมาถึง

พรุ่งนี้ มีคนห้าพันล้านคนที่มีภาวะสายตาสั้น
วิกฤตสาธารณสุขที่สำคัญของโลก

ความเชื่อและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะสายตาสั้น

ความเชื่อ:

เมื่อคุณมีภาวะสายตาสั้น ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้

ข้อเท็จจริง:

การดูแลป้องกันตั้งแต่แรก สามารถช่วยชะลอการเติบโตของภาวะสายตาสั้นได้(1).

ความเชื่อ:

การสวมแว่นสายตา ทำให้ภาวะสายตาสั้นแย่ลง

ข้อเท็จจริง:

การมองเห็นที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม(2) (การสวมแว่นตาที่มีค่าสายตาไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้สวมแว่นตาเมื่อจำเป็น) อาจเร่งให้เกิดภาวะสายตาสั้นเร็วขึ้น หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

ความเชื่อ:

การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลสามารถทำลายดวงตาได้(3)

ข้อเท็จจริง:

ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์เหล่านี้และระยะเวลาที่คุณใช้ในการทำงานในระยะใกล้

ความเชื่อ:

เลสิกสามารถรักษาและแก้ไขภาวะสายตาสั้นได้อย่างถาวร"

ข้อเท็จจริง:

เลสิกไม่ได้ลดความเสี่ยงของโรคตาที่เกี่ยวข้องกับภาวะสายตาสั้นมาก

ความเชื่อ:

การตรวจวัดสายตานั้นไม่จำเป็น เว้นแต่สายตาจะมีปัญหา

ข้อเท็จจริง:

การตรวจวัดสายตามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็ก ๆ อาจไม่สามารถรับรู้หรือบอกได้ว่า พวกเขามองเห็นไม่ชัดเจน

ปัญหาภาวะสายตาสั้นคืออะไร

คนที่มีภาวะสายตาสั้น จะเห็นวัตถุที่อยู่ไกลออกไปไม่ชัดเจน

ทุกวันนี้ 30% ของประชากรโลกมีปัญหาภาวะสายตาสั้น

ในปี 2050 ประชากรเกือบ 50% ของโลกกำลังจะประสบปัญหาจากภาวะสายตาสั้น(4)

เด็ก ๆ เป็นเหยื่อรายแรก

80% ของสิ่งที่เด็กเรียนรู้ มาจากการเรียนรู้ผ่านสายตาของพวกเขา! และมีเด็กมากมายประสบปัญหาจากการมองกระดานในชั้นเรียน(5)

 

วิวัฒนาการของภาวะสายตาสั้น
โดยทั่วไปแล้วภาวะสายตาสั้นอาจเริ่มพัฒนาในเด็กเล็กวัยเรียน และในบางกรณีอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่กำลังเรียนอยู่ ขณะที่สายตาของเด็กยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มันอาจพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะทรงตัวในวัยผู้ใหญ่เต็มวัย
ภาวะสายตาสั้นอาจพัฒนาขึ้นในผู้ใหญ่ อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ภาวะสายตายาว อาจเกิดขึ้นได้บ่อยมากขึ้นในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 40 ปี

อัตราภาวะสายตาสั้นกำลังเพิ่มขึ้นทุกแห่ง(6):

โลกเปลี่ยนแปลงไป

X

อเมริกาเหนือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
42% ของคนอเมริกันที่มีอายุระหว่าง 12-54 ปี มีภาวะสายตาสั้น เพิ่มขึ้นจากเดิม 25% เทียบกับเมื่อ 40 ปีก่อน
ประเทศแคนาดา
28.9% ของเด็กที่มีอายุระหว่าง 11-13 ปี พบว่า มีภาวะสายตาสั้น

ยุโรป

ประมาณหนึ่งในสามของคนยุโรปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต่างประสบปัญหาจากภาวะสายตาสั้น และในจำนวนนั้น เป็นคนหนุ่มสาววัยทำงานถึงเกือบหนึ่งในสอง
ประเทศฝรั่งเศส
52.4% ของคนที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปีในประเทศฝรั่งเศสมีภาวะสายตาสั้นแล้ว
สหราชอาณาจักร
16.4% ของเด็ก ๆ ในสหราชอาณาจักรมีภาวะสายตาสั้น

เอเชีย

ในเอเชียตะวันออก 69% ของคนที่มีอายุ 15 ปีมีภาวะสายตาสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรของประเทศสิงคโปร์ จีน เกาหลี และไต้หวัน ที่ได้รับผลกระทบมากถึง 80-90%
ประเทศจีน
เด็กและวัยรุ่นชาวจีนมากกว่าครึ่ง ต้องประสบปัญหาจากภาวะสายตาสั้น โดยมีอัตราสายตาสั้นโดยรวมถึงร้อยละ 53.6
อัตราสายตาสั้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น: 71.6% นักเรียนชั้นประถม: 36% และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย: 81%
ประเทศเกาหลี
64.6% ของคนที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี พบว่า มีภาวะสายตาสั้น
96% ของคนอายุ 19 ปี พบว่า มีภาวะสายตาสั้น
ประเทศสิงคโปร์
28% ของเด็กอายุ 7 ปี มีภาวะสายตาสั้น
65% ของเด็กอายุ 12 ปี มีภาวะสายตาสั้น

แล้วยังไงล่ะ?

“ภาวะสายตาสั้นมาก” อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพดวงตาในระยะยาว

• “ภาวะสายตาสั้นมาก” หมายถึง ภาวะสายตาสั้นตั้งแต่ -5.00D ขึ้นไป
• ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากภาวะสายตาสั้น, จอประสาทตาหลุดลอก, ต้อกระจกและต้อหิน ซึ่งอาจนำไปสู่ความบกพร่องในการมองเห็นหรือตาบอดถาวรในบางกรณี

 

คนเกือบหนึ่งพันล้านคนที่จะมีภาวะสายตาสั้นมาก ในปี 2050

รู้หรือไม่?

การวิจัยประเมินว่าคนเชื้อสายเอเชียมีความเสี่ยงสูงกว่าคนเชื้อสายคอเคเชียน อย่างไรก็ตาม ภาวะสายตาสั้นพบได้น้อยในแอฟริกา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมือที่ได้รับการฝึกอบรมและทำงานเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือมาก ๆ อาจมีความเสี่ยงมากขึ้น(8)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง

การสูญเสียความสามารถในการผลิตที่อาจเกิดขึ้นทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการมองเห็น (VI) จากจอประสาทตาเสื่อมของคนที่มีภาวะสายตาสั้น (MMD) และภาวะสายตาสั้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 244 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียความสามารถในการผลิตจากสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย(7)

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณมีภาวะสายตาสั้น?

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะสายตาสั้น คุณอาจ:

Picto Locate

ประสบภาวะการมองเห็นที่พร่ามัว เมื่อมองวัตถุที่อยู่ในระยะไกล

Picto Eyes

ต้องเพ่งมองหรือหรี่ตาลง เพื่อมองดูสิ่งต่าง ๆ ในระยะไกลให้ชัดเจนเป็นประจำ

Picto Mind

มีปัญหาจากอาการปวดหัว

Picto Eye

รู้สึกปวดตาในช่วงเวลาท้าย ๆ ของวัน

อาการบางอย่างที่จะช่วยคุณแยกแยะเด็กที่มีภาวะสายตาสั้น

•หากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมีภาวะสายตาสั้น ลูกของคุณมีโอกาสที่จะเกิดภาวะสายตาสั้นได้มากถึง 2-3 เท่า เทียบกับเด็กที่ผู้ปกครองไม่มีภาวะสายตาสั้น หากผู้ปกครองมีภาวะสายตาสั้นทั้งคู่ ลูกของคุณก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะสายตาสั้นได้มากถึง 5-6 เท่า(9)
•สัญญาณบ่งบอกถึงภาวะสายตาสั้น ได้แก่ การมองเห็นไม่ชัด หรี่ตาหรือปวดหัวบ่อย ๆ หรือหากคุณสังเกตเห็นว่า ลูกของคุณนั่งใกล้หน้าทีวีหรือหน้าห้องเรียนเกินไป
•ลูกของคุณมีปัญหาในการเข้าสังคม
•เขา / เธอศึกษาเรียนรู้ได้ช้า
•เขา / เธอมีปัญหาในการฝึกฝนหรือหลีกเลี่ยงกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

ตรวจสอบการมองเห็นของคุณ

การทดสอบการมองเห็น

เคล็ดลับและพฤติกรรมที่ดีในการรับมือกับภาวะสายตาสั้น

ภาวะสายตาสั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่จำเป็นต้องควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงการวิวัฒน์ภาวะสายตาสั้น และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชะลอภาวะสายตาสั้นในเด็กได้

Picto Glass

1. ไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตา

ไปตรวจสอบสายตาอย่างละเอียดป็นประจำ และตรวจสอบให้มั่นใจว่า คุณกำลังใส่เลนส์ที่มีค่าสายตาที่ถูกต้องหรือตามใบแจ้งค่าสายตาที่ถูกต้อง หากคุณมีลูก ควรเริ่มให้ลูกตรวจสอบสายตา ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนและกำหนดให้พวกเขาเข้ารับการตรวจสอบสายตาทุกหกเดือน

Picto Sun

2. ใช้เวลาอยู่ข้างนอก

ใช้เวลากลางวันให้คุ้มค่าที่สุดและไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 2 ถึง 2.5 ชั่วโมงต่อวัน

Picto Pause

3. หยุดพัก

หยุดพักทุก 30 นาที เมื่อทำงานในระยะใกล้ ให้ยืนขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่าง

Picto Moreless

4. เปิดไฟให้สว่าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแสงสว่างเพียงพอ ขณะทำงานในระยะใกล้ เพื่อลดความตึงเครียดในดวงตาของคุณ

Picto Noscreen

5. กำหนดระยะห่างจากหน้าจอและการทำงานในระยะใกล้"

จำกัดเวลาที่คุณต้องทำงานในระยะใกล้ โดยเฉพาะบนหน้าจอ เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าทางสายตา

Picto Watch

6. และอย่าเข้าใกล้มากเกินไป

ให้แน่ใจว่า ได้รักษาระยะห่างที่เหมาะสม ระหว่างดวงตาของคุณและการทำงานระยะใกล้ - แนะนำให้เว้นช่วงห่างอย่างน้อย 1 ศอก («ระยะของ ฮาร์มอน»)

Sources:


(1) Christine F. Wildsoet, Audrey Chia, Pauline Cho, Jeremy A. Guggenheim, Jan Roelof Polling, Scott Read, Padmaja Sankaridurg, Seang-Mei Saw, Klaus Trier, Jeffrey J. Walline, Pei-Chang Wu, James S. Wolffsohn; IMI – Interventions for Controlling Myopia Onset and Progression Report. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2019;60(3):M106-M131. doi: 10.1167/iovs.18-25958.
(2) 1) Li SY, Li SM, Zhou YH, Liu LR, Li H, Kang MT, Zhan SY, Wang N, Millodot M. Effect of undercorrection on myopia progression in 12-year-old children. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Aug;253(8):1363-8. doi: 10.1007/s00417-015-3053-8. Epub 2015 Jun 2. PubMed PMID: 26032395. 2) Chung K, Mohidin N, O’Leary DJ. Undercorrection of myopia enhances rather than inhibits myopia progression. Vision Res. 2002 Oct;42(22):2555-9. PubMed PMID:12445849. 3) The impact of myopia and high myopia: report of the Joint World Health Organization – Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia, University of New South Wales, Sydney, Australia, 16–18 March 2015.
(3) The Association between Near Work Activities and Myopia in Children—A Systematic Review and Meta-Analysis, Huang HM, Chang DST, Wu PC (2015) The Association between Near Work Activities and Myopia in Children—A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE 10(10): e0140419. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140419
(4) Source: Essilor & Brien Holden Vision Institute. https://www.brienholdenvision.org/myopia-prevalence.html
(5) Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide; World Economic Forum, Social Entrepreneurs, EYElliance; June 2016
(6) Source: Essilor & Brien Holden Vision Institute. https://www.brienholdenvision.org/myopia-prevalence.html
(7) Vision Impact Institue, https://visionimpactinstitute.org/research/potential-lost-productivity-resulting-from-the-global-burden-of-myopia-systematic-review-meta-analysis-and-modeling/
(8) Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Holden, Brien A. et al. 2016.Ophthalmology , Volume 123 , Issue 5 , 1036 – 1042
(9) 1)Parental history of myopia, sports and outdoor activities, and future myopia. Jones LA, Sinnott LT, Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Zadnik K. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 Aug;48(8):3524-32. PMID: 17652719 2)Farbrother JE, Kirov G, Owen MJ, Guggenheim JA. Family aggregation of 1339 high myopia: estimation of the sibling recurrence risk ratio. Invest Ophthalmol Vis 1340 Sci 2004;45:2873-2878