ประกาศแสดงความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ “putvisionfirst.com” (“เว็บไซต์”) เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ คุณยอมรับประกาศแสดงความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันนี้และเงื่อนไขการใช้ทั่วไป เนื่องในวันสุขภาพตาโลก เอสซิลอร์ได้เริ่มการรณรงค์ “สายตามาก่อน” เว็บไซต์นี้มีเพื่อแสดงการรณรงค์และอนุญาตให้คุณร่วมสนับสนุน

ผู้เผยแพร่เว็บไซต์คือ เอสซิลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (กงปาญี เชเนราล ดอปติก)
บริษัทมหาชน ทุน 39,343,430.16 ยูโร
สำนักงานใหญ่จดทะเบียน 147 ถนน ปารีส 94220 ชารองตง-เลอ-ปงต์ ฝรั่งเศส
ทะเบียนบริษัท เครเตย เบ712 049 618 (“เอสซิลอร์”)
อีเมล: info@essilor.com โทรศัพท์ +33 (0) 1 49 77 42 24
ผู้อำนวยการการเผยแพร่ ลอรา วิสโควิช ในฐานะรองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายการสื่อสารขององค์กร

เว็บไซต์นี้โฮสต์โดย บริษัท ฮาวาส เวิล์ดไวด์ ปารีส จำกัด มหาชน มีสำนักงานใหญ่เลขที่ 29- 30 เก เดอ ดิอง บูตง 92 800 ปูโตซ์ จดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนบริษัทเมืองนองต์ เลขที่ เบ 349 208 447

เงื่อนไขการใช้ทั่วไป

การบังคับใช้ – ระยะเวลา

เงื่อนไขการใช้ทั่วไปฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เผยแพร่ออนไลน์ และจะมีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ครั้งแรก และในตลอดเวลาที่ใช้เว็บไซต์ จนกว่าจะมีเงื่อนไขการใช้ทั่วไปมาแทน

เอสซิลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (“เอสซิลอร์”) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการประกาศความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้ทั่วไป ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ เราขอเชิญให้คุณพิจารณาการประกาศนี้สม่ำเสมอ

การประกาศทั่วไป
เอสซิลอร์ เจ้าของเว็บไซต์ มุ่งให้ข้อมูลทุกประการในเว็บไซต์มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่ออนไลน์
อย่างไรก็ตาม เอสซิลอร์
– ไม่รับประกันความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์
– สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเนื้อหาในเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
ด้วยเหตุนี้ เอสซิลอร์จึงไม่รับผิดต่อ
– การติดขัดของการให้บริการ หรือบั๊กของซอฟต์แวร์
– ข้อผิดพลาด หรือการยกเลิกข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์
– ความเสียหายที่เกิดจากเจตนาทุจริตของบุคคลอื่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากนั้น
– ความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมโดยทั่วไป ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไร ลักษณะใด หรือผลตามมาอย่างไร ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ จากการใช้เว็บไซต์หนึ่ง และ/หรือ การให้เครดิตข้อมูลที่ได้มาทั้งทางตรงและอ้อมในเว็บไซต์

การปฏิบัติสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล

ลิงค์ที่จะระบุในเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่เว็บไซต์อื่นจะมีเพื่อการให้ข้อมูล ลิงค์เข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ จะไม่เกี่ยวข้องกับเอสซิลอร์ไม่ว่ากรณีใด เป็นเพียงการสนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวกับลิงค์นั้น หรือเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา หรือองค์ประกอบหรือการบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่รับรองความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของลิงค์ที่อาจระบุในเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านข้อควรระวังในเรื่องดังกล่าว เอสซิลอร์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด ลักษณะใด หรือ ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการเข้าเว็บไซต์อื่น หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งว่าเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้น

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เงื่อนไขการใช้ทั่วไปฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญและเป็นทางการ ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้ทั่วไปฉบับนี้จะอยู่ภายใต้อำนาจศาลของฝรั่งเศส เว็บไซต์นี้จัดทำโดยเอสซิลอร์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ฝรั่งเศส ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้นอกประเทศฝรั่งเศสจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด

การปฏิบัติตามระเบียบ

เงื่อนไขการใช้ทั่วไปฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญและเป็นทางการ ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้ทั่วไปฉบับนี้จะอยู่ภายใต้อำนาจศาลของฝรั่งเศส เว็บไซต์นี้จัดทำโดยเอสซิลอร์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ฝรั่งเศส ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้นอกประเทศฝรั่งเศสจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด

© เอสซิลอร์ 2561