คำชี้แจงทางกฎหมาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ “putvisionfirst.com” (“ไซต์”) โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวันสายตาโลก เอสซิลอร์ ได้เปิดตัวแคมเปญ “Put Vision First” โดยเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแคมเปญนี้และอนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมด้วย

ผู้เผยแพร่เว็บไซต์คือ:
ESSILOR INTERNATIONAL
บริษัทมหาชนจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน 277 845 100 euros
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่: 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, FRANCE
RCS Créteil (“ESSILOR”)
อีเมล: info@essilor.com
โทรศัพท์: + 33 (0) 1 49 77 42 24
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์: Hubert Sagnières ในฐานะรองประธานอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย HAVAS WORLDWIDE PARIS, SA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 29-30 Quai de Dion Bouton, 92 800 Puteaux ซึ่งจดทะเบียนที่ บริษัท Nanterre ลงทะเบียนภายใต้หมายเลข B 349 208 447
Screen reader support enabled.

 

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

การบังคับใช้ – ระยะเวลา

เงื่อนไขการใช้งานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่ทางออนไลน์ และจะมีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้งานครั้งแรกและตลอดระยะเวลาการใช้งานของเว็บไซต์ จนกว่าจะมีเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปใหม่ออกมาแทนที่เงื่อนไขที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน .

ESSILOR INTERNATIONAL (“ESSILOR”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้เราขอเชิญคุณให้อ่านประกาศนี้อยู่เสมอ

ประกาศทั่วไป:
ESSILOR เจ้าของเว็บไซต์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเวลาที่เผยแพร่ทางออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ESSILOR:

  • ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ผ่านเว็บไซต์
  • สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาของเอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นผลให้ ESSILOR จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับ:

  • การหยุดให้บริการใด ๆ กับเว็บไซต์หรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
  • ข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
  • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการฉ้อฉลของบุคคลที่สาม รวมถึงการแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
  • โดยทั่วไปแล้ว ความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ที่มาหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ใครก็ตามเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์จากการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือจากเครดิตใด ๆ ของเว็บไซต์

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะมีการบอกล่าวเป็นอย่างอื่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์และองค์ประกอบใด ๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ ESSILOR ทำให้ ESSILOR ไม่ต้องจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใด ยกเว้นสิทธิ์ในการให้คำแนะนำปรึกษาเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทั้งหมดของผู้สร้างงานในการทำซ้ำและสื่อสารบนเว็บไซต์ล้วนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เว้นแต่ได้รับอนุญาต การใช้งานใด ๆ ที่นอกเหนือจากการทำซ้ำ การใช้งานส่วนตัวและการให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว ไม่อนุญาตให้กระทำได้และถือเป็นการฝ่าฝืน

การทำซ้ำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ สำหรับการใช้งานส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำทั้งหมดและการใช้สำเนาภาพทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ตราสินค้า สิทธิบัตร โลโก้ แบบจำลอง รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ฐานข้อมูลหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่อ้างถึงหรือถูกใช้บนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของ ESSILOR หรืออยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้งาน ห้ามมอบหมายสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ESSILOR หรือบุคคลที่สามที่ถือลิขสิทธิ์ในเรื่องเหล่านี้

 

ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่น

ลิงค์ที่เว็บไซต์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นนั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น
ลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งหมด ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับ ESSILOR : การสนับสนุนสำหรับเนื้อหาที่ลิงค์เหล่านี้เชื่อมโยงไปหรือต่อผลิตภัณฑ์โฆษณาหรือองค์ประกอบหรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านี้

ความปลอดภัยด้านไอทีของหน้าเว็บที่มีการเชื่อมโยงไปยังบางส่วนบนเว็บไซต์เหล่านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครอง เป็นความรับผิดชอบของคุณในการใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้เอง ESSILOR ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทั้งที่มา ลักษณะหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านี้

เราเตือนคุณว่า เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของเขาเอง

 

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกรวบรวมตามคำขอของคุณ เพื่อส่งอีเมลเตือนในการเข้าไปทำการทดสอบการมองเห็น ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการบันทึกและประมวลผลอย่างปลอดภัยและถูกเก็บเป็นความลับโดย ESSILOR
คุณได้รับแจ้งว่า ข้อมูลที่รวบรวมนี้มีไว้สำหรับ ESSILOR ซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลและจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเก็บไว้เกินกว่าระยะเวลาเผยแพร่แคมเปญ (สูงสุดหกเดือน)
ข้อมูลที่ได้รับอาจถูกประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติเพียงอย่่างเดียว หากจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่งปี เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เพื่อประโยชน์ในการประมวลผล ข้อมูลนี้อาจถูกส่งไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่มีสำนักงานอยู่ในสหภาพยุโรป

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง ESSILOR ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลของฝรั่งเศส (หมายเลข 78-17) ณ วันที่ 6 มกราคม 2521 กฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถส่งคำขอพร้อมแนบสำเนาหลักฐานประจำตัวไปยังที่อยู่อีเมลล์ดังต่อไปนี้ info@essilor.com

เว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ไม่อนุญาตให้เราระบุตัวคุณ อย่างไรก็ตาม คุ้กกี้จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกดูคอมพิวเตอร์ของคุณบนเว็บไซต์ (หน้าเว็บที่คุณเข้าถึง วันที่และเวลาที่เข้าถึง เป็นต้น) เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้โดยการกำหนดค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ดี นี่อาจขัดขวางเส้นทางบนเว็บไซต์

 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปในปัจจุบันอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส นี่เป็นกฎสำคัญและเป็นทางการ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปในปัจจุบันจะอยู่ในการพิจารณาของศาลฝรั่งเศส
เว็บไซต์นี้จัดทำโดย ESSILOR ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงเว็บไซต์จากที่ตั้งนอกประเทศฝรั่งเศส จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นนั้น

©ESSILOR 2020