การแจ้งความเป็นส่วนตัว

ตามประกาศแสดงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พวกเรา เอสซิลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำหน้าที่เสมือน “ผู้ควบคุมข้อมูล” ข้อแจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อมูลส่วนตัวของคุณข้อมูลใดบ้างที่เราจะเก็บเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา และเหตุใดที่เราต้องเก็บ และเราทำอะไรกับข้อมูลของคุณบ้าง ข้อมูลส่วนตัวของคุณหมายถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อคุณและที่ติดต่อของคุณเช่นเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของคุณ

กรุณาอ่านประกาศแสดงความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีความสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจว่าทางเราทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

รายละเอียดการติดต่อของเราคือ เอสซิลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 147 ถนนปารีส 94220 ชารองตง-เลอ-ปงต์, ฝรั่งเศส

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลคือ แผนกปกป้องข้อมูล 147 ถนนปารีส 94220 ชารองตง-เลอ-ปงต์, ฝรั่งเศส – privacy@essilor.com.

 

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง

ข้อมูลที่เราเก็บเมื่อคุณมาเยี่ยมชมและค้นหาเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณค้นหาเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอัตโนมัติในบันทึกเซอร์เวอร์และในคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่เราส่งไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลทางสารสนเทศนี้ไม่สามารถทำให้เราระบุตัวตนคุณได้ อย่างไรก็ตาม การบันทึกข้อมูลจะบันทึกข้อมูลการค้นหาเว็บไซต์ของคุณ เช่น หน้าหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง วันและเวลาที่คุณเข้าถึงหน้าเว็บต่าง ๆ การกรอกข้อมูลเพื่อค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์คุณ (ฮาร์ดแวร์, โมเดล, เวอร์ชั่นระบบการดำเนินการ, การระบุอุปกรณ์, แอดเดรสโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต, การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทการค้นหา ภาษาในการค้นหา) วันและเวลาที่คุณขอและ ยูอาร์แอลอ้างอิง

ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการเข้าชมเว็บไซต์ของเราเท่านั้น สิ่งนี้หมายความว่าคุณอาจจะปฏิเสธการบันทึกคุกกี้โดยการตั้งค่าในเว็บเบราเซอร์ของคุณ (เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ส่วน “ช่วยเหลือ” ของเว็บเบราเซอร์ของคุณ) อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่บันทึกคุกกี้อาจขัดขวางการสำรวจเว็บไซต์ของเรา และอาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ได้

ข้อมูลที่เราเก็บเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราและใช้บริการที่เรานำเสนอ

 

บริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียน หากคุณต้องการใช้บริการเหล่านี้ เราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัว และทางเราขอขอบคุณที่คุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แก่เรา และบอกว่าข้อมูลใดที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์กับเรา หรือหากคุณไม่แจ้งข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถให้บริการที่คุณขอได้

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้นหาของคุณในเว็บไซต์ของเรา เช่นหน้าต่าง ๆ ที่คุณเข้า วันและเวลาคุณเข้าหน้าเว็บเหล่านั้น การกรอกข้อมูลค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์คุณ (ฮาร์ดแวร์, โมเดล, เวอร์ชั่นระบบการดำเนินการ, การระบุอุปกรณ์, แอดเดรสโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต, การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทการค้นหา ภาษาในการค้นหา) วันและเวลาที่คุณขอและ ยูอาร์แอลอ้างอิง

 

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บมาอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อนุญาต บางครั้งเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณหากกฎหมายและระเบียบกำหนดให้ทางเราต้องทำเช่นนั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่ตัดสินใจใช้ข้อมูลใดในระบบอัตโนมัติโดยทันที หากอาจเป็นเหตุให้เกิดผลทางกฎหมายกับคุณ หรืออาจมีผลกระทบสำคัญต่อคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เราอนุญาตให้คุณ (i) ติดต่อเราผ่านเว็บไซต์ (ii) ทำการร้องขอซึ่งคุณอาจมี กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทำระหว่างเรา หรือ หากไม่มีสัญญาต่อกัน จะยึดตามการยินยอมของคุณในการให้เราจัดกระทำข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • เราใช้ข้อมูลทางสารสนเทศของคุณ (i) เพื่อทำให้แน่ใจว่าการจัดการทางเทคนิคของเว็บไซต์ (รวมทั้งการแก้ปัญหาทางเทคนิค การทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคใช้งานได้ดี และการพัฒนา (ii) เพื่อการวิเคราะห์และจุดประสงค์ทางสถิติ กระบวนการดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเราหรือไม่

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บมาไว้นานเท่าใด

ช่วงเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

ยกเว้นหากกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาตามช่วงเวลาที่ไม่ได้กำหนดไว้ด้านบน

 

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเผยแพร่

ทางเราขอแจ้งว่าเราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเอสซิลอร์
 • บริษัท องค์กร หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลอื่นนอกเหนือกลุ่มบริษัทเอสซิลาร์ (เช่น ผู้ให้เช่าโฮสต์ ตลาด และ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการจัดการฐานข้อมูลและการบำรุงรักษา)

ผู้ได้รับข้อมูลบางคนอาจอยู่ในประเทศนอกเหนือเขตสหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากสภายุโรปของประเทศนั้น ๆ พิจารณาว่าระดับการป้องกันข้อมูลในประเทศไม่สามารถใช้ระบบเดียวกับการป้องกันข้อมูลในเขตสหภาพยุโรป เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่นอาจใช้ข้อความตามระเบียบของสหภาพยุโรป)

 

คุณมีสิทธิอะไรบ้าง

ตามกฎหมายและระเบียบการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์ดังนี้

 • สิทธิ์การเข้าถึง แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • จำกัดหรือขัดขวางการดำเนินการจัดการข้อมูล
 • เพื่อแจ้งว่าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลด้านการตลาด
 • ในบางกรณี ต้องการให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณบางประการ หรือให้กับบุคคลอื่น
 • ภายใต้สิทธิ์การจัดกระทำข้อมูลส่วนตัวของคุณจะขึ้นอยู่กับการยินยอมของคุณ ในการถอนการยินยอมของคุณ จะไม่กระทบใด ๆ ในทางกฎหมายหรือการจัดการข้อมูลที่คุณให้การยินยอมก่อนการถอนการยินยอม

เรามุ่งให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้ เพื่อการดังกล่าว คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัว กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เรา เพื่อให้เราได้พิจารณาตามคำขอของคุณ

 • ชื่อและนามสกุลของคุณ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • คำร้องที่ระบุรายละเอียดของคุณ (กล่าวคือ สิทธิที่คุณต้องการใช้) และ
 • วันที่ทำหนังสือและลายเซ็นของคุณ (หากคุณส่งหนังสือทางไปรษณีย์)

หากคุณไม่พอใจเมื่อติดต่อเรา คุณสามารถส่งคำร้องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับหน่วยงานป้องกันข้อมูลได้เช่นกัน

 

การเปลี่ยนแปลงของประกาศความเป็นส่วนตัว

เราจะทบทวนว่าเราได้ปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลฉบับใหม่ แม้ว่าประกาศความเป็นส่วนตัวอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป เราจะไม่ลดสิทธิในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณอย่างชัดเจน

© เอสซิลอร์ 2561