วิสัยทัศน์การมองเห็นที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด

วันนี้เป็นวันสายตาโลก ภาวะสายตาสั้นกำลังส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก คุณพร้อมที่จะรับมือกับภาวะสายตาสั้นแล้วหรือยัง?

ลากเพื่อดูรายละเอียด

>