Juridische kennisgeving

Welkom op de website “putvisionfirst.com” (de “website”). Door de website te bezoeken accepteer je de huidige juridische kennisgeving en algemene voorwaarden.
Als onderdeel van World Sight Day, lanceert Essilor de “Put Vision First” campagne. De website heeft als doel om deze campagne te vertegenwoordigen en geeft u de mogelijkheid om deze te ondersteunen.

De uitgever van deze website is:
ESSILOR INTERNATIONAL S.A.S
Public limited company met een kapitaal van €277,845,100 €
Geregistreerd hoofdkantoor: 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, FRANCE
RCS Créteil (“ESSILOR”)
E-mail: info@essilor.com
Tel: + 33 (0)1 49 77 42 24
Directeur publicatie: Hubert Sagnières, in zijn hoedanigheid als Chairman.

De website wordt gehost door HAVAS WORLDWIDE PARIS, SA, met hoofdkantoor gelegen op 29-30 Quai de Dion Bouton, 92 800 Puteaux, geregistreerd bij de Nanterre bedrijfsregister op nummer B 349 208 447.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid – Tijd

De huidige gebruiksvoorwaarden worden toegepast vanaf datum waarop ze worden bekend gemaakt en zijn bindend vanaf de datum van het eerste gebruik van de website door de gebruiker, en voor de volledige gebruiksperiode van de website, totdat nieuwe gebruiksvoorwaarden de huidige vervangen.

Essilor International (“Essilor”) behoudt het recht om deze juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen of een sectie toe te voegen op elk moment en zonder aankondiging. Daarom nodigen we u uit om deze kennisgeving regelmatig te raadplegen.

Algemene kennisgeving:
ESSILOR, de eigenaar van deze website, stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en actueel is op het moment dat deze online wordt gepubliceerd.
Echter, Essilor:

  • geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die via de site wordt verstrekt,
  • behoudt het recht om de inhoud van de op de site gepubliceerde documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Als gevolg hiervan wijst ESSILOR elke aansprakelijkheid af voor:

  • eventuele onderbrekingen van de service aan de site of softwarefouten,
  • fouten in de informatie op de site,
  • schade als gevolg van frauduleuze inbreuk van een derde partij, met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen in de informatie op de site,
  • meer in het algemeen, iedere directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of consequentie, die voortvloeit uit toegang of mislukte toegang tot de site, uit het gebruik van de site en / of uit krediet dat is verleend met betrekking tot informatie die direct of indirect afkomstig is van de site.

 

Naleving van intellectuele eigendomsrechten

De website is een creatief werk beschermd door intellectuele eigendomswetten. Tenzij anders aangegeven, zijn intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot documenten op de site en alle elementen die voor de site zijn gemaakt het exclusieve eigendom van ESSILOR, aangezien ESSILOR geen licentie noch enige ander recht heeft gegeven behalve het raadplegen van de site.

Deze site voldoet aan de copyrightwetgeving. Alle rechten van auteurs van beschermde materialen die op de site zijn gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden. Behalve indien toegestaan, is elk gebruik van andere werken dan reproductie en individuele, privéconsultatie verboden en is dit een inbreuk.

De reproductie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site is uitsluitend toegestaan ​​voor persoonlijk en privégebruik, en elke reproductie en elk gebruik van fotokopieën voor andere doeleinden is stellig verboden.

De merken, patenten, logo’s, modellen, afbeeldingen, teksten, foto’s, video’s, grafische weergaven, databases of andere intellectuele eigendomsrechten die worden aangehaald of gebruikt op de website zijn eigendom van ESSILOR of zijn voorzien van een gebruiksautorisatie. Aan geen van deze elementen kunnen rechten of licenties worden toegekend zonder schriftelijke toestemming van ESSILOR of een derde partij die deze rechten bezit.

 

Links naar andere websites

De links die deze website bevat zijn gegeven ter informatie. De links naar al deze sites hebben op geen enkele manier betrekking op ESSILOR: dit geldt voor ondersteuning voor de inhoud waarnaar deze links verwijzen, of naar de producten, advertenties, elementen of diensten die op deze sites worden gepresenteerd.

De IT-beveiliging van de pagina’s waarnaar sommige links op de Site kunnen verwijzen, is niet gegarandeerd. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, aangezien ESSILOR elke verantwoordelijkheid afwijst voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen die voortvloeien uit de toegang tot andere sites, of betreffende de inhoud van de informatie die door deze wordt verstrekt door deze websites.

We herinneren u eraan dat deze sites gebruik maken van hun eigen gebruiksvoorwaarden.

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

Je e-mailadres wordt verzameld op jouw verzoek om een herinneringsmail te sturen met toegang tot de kijktesten. Deze persoonlijke informatie is opgeslagen en verwerkt met volledige confidentialiteit en veiligheid door Essilor. Je bent op de hoogte gesteld dat deze gegevens voor Essilor zijn, de partij die deze data beheert, en alleen wordt gebruikt voor dit doel. De gegevens worden niet opgeslagen na de campagne (duur van maximaal 6 maanden).
De verbindingsgegevens kunnen worden verwerkt voor puur statistische doeleinden. Als het nodig wordt om deze gegevens te bewaren, dan worden deze gedurende maximaal één jaar bewaard. Wij informeren u dat, om redenen die inherent zijn aan het doel van de verwerking, deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Europese Unie.

 

Alle persoonlijke gegevens die naar Essilor worden gestuurd worden beschermd door de Franse Data Protection Act (No. 78-17) van 6 januari 1978. Dit geeft je het recht op toegang, rectificatie en verwijderen van elke persoonlijke informatie op elk moment, direct online via het volgende elektronische mailadres info@essilor.com, voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe aan uw verzoek.

Deze website kan cookies gebruiken in je computer. Een cookie stelt ons niet in staat om je te identificeren; toch, slaat het gegevens op gekoppeld aan je computer die op de website navigeert (de pagina’s die je hebt bezocht, de datum en tijd van toegang etc.) We informeren je hierbij dat je kunt weigeren om het gebruik van cookies toe te staan door je webbrowser zo in te stellen. Dit kan er wel voor zorgen dat het navigeren op de website minder wordt.

 

Naleving van de wetgeving

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. Dit geldt voor alle inhoudelijke en formele regels. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden valt onder de rechtsbevoegdheid van de Franse rechtbanken.
Deze website is geplaatst door Essilor. Het hoofdkantoor van Essilor bevindt zich in Frankrijk. Internet gebruikers die de website van andere locaties buiten Frankrijk bezoeken moeten voldoen aan de lokale wetgeving.

©ESSILOR 2020